Thông báo mời chào giá về việc mua sắm vật tư sửa chữa, dự phòng cho hệ thống cân điện tử nhà ga T1,T2