Thông báo mời chào giá về việc mua sắm vật tư, thiết bị để sửa chữa hệ thống đèn hiệu khu bay – Cảng hàng không Phù Cát năm 2022