Thông báo mời chào giá về việc sửa chữa hệ thống máy lạnh trung tâm 6 tháng cuối năm nhà ga hành khách T1 - CHK Phù Cát