Thông báo mời chào giá về việc thuê dịch vụ bảo vệ năm 2023 - Cảng hàng không Phù Cát