Thông báo mời tham gia đấu giá khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định đi/đến Cảng hàng không Phù Cát.