THÔNG BÁO MỜI THAM GIA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ HỢP TÁC KINH DOANH PHI HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT