THÔNG BÁO MỜI THAM GIA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ HỢP TÁC KINH DOANH PHI HÀNG KHÔNG TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNG KHÔNG QUY NHƠN