Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2023 - 2028