Thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện năm 2016 của Cảng hàng không Pleiku được Tổng công ty CHK Việt Nam phê duyệt trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. Cảng hàng không Pleiku và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (PC66) - Công an tỉnh Gia lai mở lớp  tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ sử dụng phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thực hành phương án PCCC tại Cảng Hàng không Pleiku năm 2016 cho đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của đơn vị. Sau khi tập huân, huấn luyện, đơn vị đã  và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (PC66) - Công an tỉnh Gia lai thực tập giả định các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sơ tán hành khách khu vực nhà ga cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên  thuộc Cảng.  

Công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy hàng năm được lãnh đạo Cảng đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của cán bộ, nhân viên, hành khách. Công tác huấn luyện, thực tập phương án nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về công tác PCCC, nâng cao tính chủ động phòng ngừa, đối phó khi có tình huống xãy ra tại CHK Pleiku. Đối với Đội PCCC chuyên ngành, công tác huấn luyện, thực tập phương án thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng, hoàn thiện thao tác nghiệp vụ để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.


Chương trình huấn luyện đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC66) - Công an tỉnh Gia lai xây dựng trên cơ sở nghiệp vụ chuyên ngành và phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù hoạt động hàng không của CHK Pleiku. Trong thời gian huấn luyện các học viên đã được huấn luyện các nội dung : Tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC, nhận thức về công tác PCCC đối với ngành hàng không, quản lý, sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ PCCC của CHK Pleiku. Phần thực hành phương án, đã đặt giả định tình huống cháy  trong nhà ga, các lực lượng tập trung tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu tài sản, phong tỏa hiện trường. Kết thúc huấn luyện các lực lượng tham gia đã đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn nếu có tình huống xảy ra.   
                                                                                                                              Người viết:  Nguyễn Quang Huân