Hành lý được xử lý và giao hàng là trách nhiệm của các hãng hàng không từ điểm check-in đến điểm của hành trình. Trong trường hợp không chắc rằng hành lý của bạn bị hư hỏng hoặc bị mất, vui lòng liên hệ đến quầy "Thất Lạc Hành Lý" để được giúp đỡ. Bạn cũng có thể liên hệ với các đại lý đại diện cho các hãng hàng không bạn đã đi.

VIETNAM AIRLINES:

VIETJET AIR:

JETSTAR PACIFIC:

 

Xem vị trí Quầy "Thất Lạc Hành Lý" trong bản đồ bên dưới:

 

Đối với các mặt hàng bị mất trong các bộ phận khác của sân bay, vui lòng liên hệ tại quầy đại diện của hãng bay.