Kính gửi Quý khách,

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 383/BGTVT-VT ngày 13/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Phương án giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác;

Căn cứ theo Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Cảng hàng không Pleiku kính thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không Pleiku kể từ ngày 01/04/2022, cụ thể như sau:

1. Mức giá áp dụng từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022:

STT Nội dung Mức giá (VNĐ)
10 phút đầu tiên 50 phút tiếp theo Mỗi 02 giờ tiếp theo
1 Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn 4.000 4.000 4.000
2 Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn 9.000 4.000 9.000
3 Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn 14.000 9.000 9.000
4 Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn 24.000 9.000 9.000

 

Mức giá trên đã áp dụng Chính sách giảm thuế theo Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng Cục thuế.

2. Mức giá áp dụng kể từ ngày 01/01/2023:

STT Nội dung Mức giá (VNĐ)
10 phút đầu tiên 50 phút tiếp theo Mỗi 02 giờ tiếp theo
1 Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn 5.000 5.000 5.000
2 Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn 10.000 5.000 10.000
3 Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn 15.000 10.000 10.000
4 Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn 25.000 10.000 10.000

 

Cảng hàng không Pleiku trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.

                                                                                                                                      CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU