Nhằm nâng cao năng lực đối phó, xử lý ban đầu của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khi có hành vi can thiệp bất hợp pháp xảy ra, hoàn thiện nhận thức, trách nhiệm của CBNV thuộc Cảng cũng như các đơn vị hoạt động tại Cảng, chuẩn bị tốt mọi mặt không để bị động trong các tình huống khẩn nguy, duy trì công tác phối hợp giữa các lực lượng của Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với các lực lượng của Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố TP.HCM, vừa qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp thành phố đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động năm 2019, theo nhiệm vụ được phân công từ ngày 08/11/2019 – 15/12/2019.

Để chuẩn bị tốt công tác diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng được hiệu quả, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch diễn tập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban chỉ đạo, chỉ huy diễn tập và các đơn vị tham gia diễn tập, thực hiện đúng theo kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND TP.HCM.

 

Kịch bản diễn tập được chia làm 02 phần, trong đó phần 1 là “Diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy tham mưu” với cách thực hiện là quay phim và trình chiếu trong buổi thực binh diễn tập tình huống “Biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự tại khu vực nhà ga Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”. Phần 2 là diễn tập thực binh, truyền hình ảnh trực tiếp từ khu vực diễn tập tại Cảng hàng không về khu vực diễn tập thực binh diễn tập cấp thành phố.

Ban Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chỉ đạo triển khai, phổ biến kế hoạch diễn tập đến toàn thể CBNV thuộc các đơn vị có liên quan, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp được phân công, quán triệt công tác phối hợp tập luyện với các đơn vị liên quan để góp phần cho buổi diễn tập thành công tốt đẹp.

Kết quả buổi diễn tập chính thức ngày 15/12/2019 đã đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, đảm bảo tuyệt đối các nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tình huống diễn tập tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là một trong bốn tình huống giả định cần ứng phó của các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP.HCM với sự tham gia của khoảng 4.000 người thuộc nhiều đơn vị khác nhau như UBND TP.HCM, Công an TP.HCM , Bộ Tư lệnh TP.HCM và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất