Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) xin thông báo tới Quý cổ đông: Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 và văn bản giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.