Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) xin thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.