Ngày 27/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Công bố thông tin BCTC Quý I năm 2018
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Trân trọng thông báo.