Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.