Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 28/6/2017 tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng.