Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức ngày 26/8/2016 tại TP.Hồ Chí Minh.

Quý cổ đông vui lòng tải file tại đây: