Việc hợp nhất 03 Tổng công ty Cảng hàng không: miền Bắc, miền Trung, miền Nam  thành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các cảng hàng không để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực: con người, trí tuệ và tài sản của 03 Tổng công ty, mà trong đó là sử dụng nguồn vốn tích lũy sẵn có của Tổng công ty Cảng HK miền Nam (vốn nhàn rỗi) để đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không miền Bắc, miền Trung trong khi ngân sách Nhà nước cấp còn hạn chế. Trên cơ sở đó cách đây 10 năm, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 18/4/2012 thành lập Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Đây là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ ACV. Hiện nay, Đảng bộ ACV có 16 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 16 chi bộ trực thuộc với 3.651 đảng viên. 
 


Đồng chí Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc ACV tại Lễ đón hành khách thứ 100 triệu (năm 2018)

Thành tựu quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp của Đảng bộ Tổng công ty là ACV đã dự báo đúng thị trường, bằng chính nguồn vốn của mình. Đảng bộ đã tập trung nguồn lực, tổ chức lại sản xuất, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới, cải tạo kết cấu hạ tầng các cảng hàng không đạt tiêu chuẩn IATA, ICAO làm cho thị trường tại hầu hết các cảng hàng không đều tăng trưởng cao. Trong một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải: một hệ thống 21 Cảng hàng không được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư, mở rộng, nâng cấp và lắp đặt trang thiết bị mới đạt tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng yêu cầu khai thác các cảng hàng không, từ đó đưa năng lực khai thác thông qua các cảng hàng không Việt Nam từ 40 triệu hành khách/năm (năm 2012) lên trên 100 triệu hành khách/năm (năm 2018). 

Đồng chí Lê Thị Diệu Thúy Phó - Bí Thư thường trực Đảng ủy  ACV nhận giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á 2019

Diện mạo của các cảng HK đã thay đổi về chất lượng phục vụ, an ninh an toàn hàng không đảm bảo tuyệt đối. Và cũng từ kết quả của việc hiện đại hóa các cảng hàng không đã tạo điều kiện cho cơ quan Nhà nước thiết lập mới hệ thống mạng đường bay đa dạng trong nước và quốc tế. Từ đó tạo điều kiện cho các cảng hàng không trong nước phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy so với trước đây, góp phần đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và các địa phương có các cảng hàng không nói riêng, phục vụ được nhiều người dân đi máy bay hơn. Việc hợp nhất đó tạo tiền đề cho phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hôm nay có tích lũy để đầu tư cho các công trình trọng điểm quốc gia như xây dựng nhà ga T2 Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Phú Quốc, nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất… và đặc biệt là xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Điểm nổi bật là Tổng công ty không những đứng vững, vượt qua khó khăn, tác động của đại dịch Covid – 19 mà còn tiếp tục phát triển, đời sống thu nhập của người lao động trong Tổng công ty được đảm bảo ổn định. 

Trong công tác xây dựng Đảng: Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy ACV đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và các cấp ủy đảng cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo quy trình cụ thể, thường xuyên kiện toàn các cấp ủy trực thuộc, xây dựng và thực hiện các quy trình công tác cán bộ thống nhất, công khai, minh bạch, chặt chẽ. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng công ty, cụ thể đã kiện toàn tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu nghiệp vụ của Tổng công ty, các cảng hàng không các cấp; chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiến hành kiện sắp xếp cơ cấu tổ chức đảng phù hợp mô hình tổ chức chính quyền. 

Những thành tựu đạt được trong những năm qua là to lớn và rất đáng tự hào. Trong điều kiện và bối cảnh mới của tình hình, nhất là trước yêu cầu cao về đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, ACV với đặc thù là đảng bộ gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy những kết quả đã đạt được, đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, người lao động, xây dựng Đảng bộ ACV ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa thương hiệu ACV lên một tầm cao mới./.

Văn phòng Đảng- Đoàn Tổng công ty