Ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp trong Khối. Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Khối để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện. Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, có các giải pháp cụ thể để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối

Trong khi đó, năm 2022 ACV đã đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ 99 triệu lượt khách, tăng 122% kế hoạch và tăng 228% so với năm 2021. Trong đó, quốc tế 12 triệu lượt khách và nội địa 87 triệu lượt khách. Đảm bảo an toàn hạ cất cánh 658 nghìn lượt chuyến bay tăng 114% so với kế hoạch và tăng 125% so với năm 2021. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV đều tăng ở mức cao. Về  tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021: Tổng doanh thu ước đạt 15.381 tỷ đồng, đạt 149%/KH năm, tăng gấp 2 lần; Tổng chi phí ước đạt 7.819 tỷ đồng, đạt 101%/KH năm, tăng 25%; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.561 tỷ đồng, đạt 295%/KH năm, tăng gần 10 lần so với năm 2021; Nộp NSNN năm 2022 ước đạt 1.548 tỷ đồng.  

Các chỉ số trên cho thấy ACV đã phục hồi gần như toàn bộ từ (70% đến 90%) so với thời điểm trước đại dịch. Một số chỉ số như chỉ số sản lượng hành khách nội địa đã tăng 21% so thời điểm trước dịch. Đây là một trong các tín hiệu tích cực về khả năng phục hồi toàn bộ trong năm tới 2023.

Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc ACV nhận bằng khen của Đảng ủy Khối “đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022”

Với những thành tích đáng khích lệ như trên, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc ACV nhận hoa chúc mừng “Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” của đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Bước sang năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Ngành hàng không có thời cơ, thuận lợi nhưng có cả khó khăn, thách thức đan xen. ACV với quyết tâm, nỗ lực cao hơn để cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2023 cụ thể như sau: Tổng sản lượng phục vụ hành khách: 116 triệu khách, tăng 18%/2022; Tổng sản lượng phục vụ hàng hóa: 1.634 nghìn tấn, tăng 18%/2022; Tổng doanh thu: 18.414 tỷ đồng, tăng 20%/2022; Lợi nhuận trước thuế: 8.448 tỷ đồng, tăng 11%/2022; Nộp NSNN: 1.831 tỷ đồng, tăng 18%/2022; Tổng công ty dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ - đảng viên, người lao động nhất định sẽ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra trong năm 2023.