Sáng ngày 05/01/2023, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; các đồng chí là cán bộ - đảng viên các chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty, cán bộ - đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty SAGS, SASCO và 21 điểm cầu trực thuộc đang kết nối trực tuyến với điểm cầu Tổng công ty. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện chính trị khu vực 2 thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới tham dự Hội nghị.

TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện chính trị khu vực 2 quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 6

Đồng chí Vũ Trung Kiên đã quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi 03 Nghị quyết và 01 Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nội dung 03 nghị quyết và 01 kết luận của Hội nghị Trung ương 6, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nắm bắt những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết này; Thấy rõ các nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo đơn vị.

Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phù hợp với những điều kiện thực tiễn tại đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.