Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Cung cấp hoá chất xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 condensor của 3 chiller - hệ thống HVAC - Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng để đảm bảo phục vụ. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: