Cảng hàng không Pleiku – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Cung cấp và lắp đặt lốp cho xe cứu hỏa Rosenbauer.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: