Thông báo mời tham gia lựa chọn Nhượng quyền khai thác tại nhà ga Cảng hàng không Liên Khương đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô từ 16 chỗ trở lên Cảng HK Liên Khương

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ theo các yêu cầu sau đây: