Ngày 02/12/2020, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và  Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức hội nghị rà soát, ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không giữa hai Tổng công ty.

Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng và Phó Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Công Long ký kết Văn bản hiệp đồng giữa 2 Tổng công ty

Tham dự hội nghị, về phía VATM có: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long, lãnh đạo Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Ban Không lưu, Ban An toàn - Chất lượng và An ninh, Công ty Quản lý bay miền Nam.

Về phía ACV có: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng, đại diện lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Tổng công ty.

Hội nghị tập trung rà soát, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Văn bản hiệp đồng đảm bảo dịch vụ thông báo tin tức hàng không giữa hai Tổng công ty năm 2020; cập nhật những thay đổi theo quy định của ICAO, các quy định pháp lý của Việt Nam, tình hình thực tế hoạt động tại các Cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng về thời gian, số liệu khởi tạo được cung cấp/trao đổi từ các đơn vị của ACV gửi cho VATM, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và an toàn trong quá trình duy trì các điều kiện hoạt động khai thác tại Cảng hàng không thông qua các tập tin, bản tin NOTAM và các tập tài liệu AIP (đối với các sân bay quốc tế), DAP (đối với các sân bay nội địa) từ Trung tâm thông báo tin tức hàng không…

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận về việc triển khai công tác huấn luyện đào tạo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của 2 Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ thông báo tin tức hàng không tại các Cảng hàng không chi nhánh.

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không giữa hai Tổng công ty năm 2020. Văn bản hiệp đồng có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020.

Văn phòng Tổng công ty