Chiều ngày 03/12/2020, tại tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/CATĐB-TCTHKVN và ký Quy chế phối hợp mới. Tham dự Hội nghị có Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Ban An ninh thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Điện Biên.

Lãnh đạo ACV và lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp mới

Qua 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa ACV và Công an tỉnh Điện Biên, tình hình trật tự, an ninh, an toàn xã hội tại Cảng hàng không Điện Biên được đảm bảo, công tác đảm bảo an ninh trật tự đi vào nề nếp. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình; công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, an toàn hàng không cho người dân còn hạn chế. 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong 8 năm qua, ACV và Công an tỉnh Điện Biên đã thảo luận và thống nhất ký kết mới Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Điện Biên trong những năm tiếp theo.

Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Cảng hàng không Điện Biên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV đã biểu dương những thành tích đạt được trong công tác phối hợp đảm bảo an toàn hàng không của Công an tỉnh Điện Biên, luôn duy trì đảm bảo an ninh hàng không, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Cảng Hàng không Điện Biên. Nhân dịp này, 4 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của Công an tỉnh và giấy khen của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Điện Biên