Sau một thời gian khẩn trương thi công, đến nay dự án “Thi công công trình mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới” đã hoàn thành và đưa vào khai thác, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay của Cảng hàng không Đồng Hới từ 02 vị trí lên 4 vị trí.

Dự án “Thi công công trình mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới” bắt đầu từ ngày 18/01/2017 và hoàn thành ngày 26/4/2017 theo đúng tiến độ đề ra.

Công trình mở rộng sân đỗ máy bay được hoàn thành và đưa vào khai thác

Ngày 11/5/2017, Cục hàng không Việt Nam đã có Quyết định số 989/QĐ-CHK về việc đưa vào khai thác công trình mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới. Theo đó, thời gian đưa vào khai thác công trình mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới bắt đầu từ 0h01 ngày 12/5/2017 (giờ địa phương).

Quy mô công trình: Sân đỗ máy bay có kích thước 106m x 118,35m, diện tích 12545,10m2 , tương ứng với 02 vị trí đỗ máy bay (số 3 và số 4), đáp ứng khai thác các loại máy bay nhóm C (có sải cánh máy bay từ 24m đến dưới 36m) và các loại tàu bay có tính năng kỹ thuật, tải trọng tương đương trở xuống.

Với việc đưa vào khai thác công trình mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới đã nâng vị trí đỗ máy bay của Cảng từ 02 lên 04 vị trí, được đánh dấu từ số 1, 2, 3 và 4 nhằm khai thác các loại tàu bay A321 và các loại tàu bay có tính năng kỹ thuật và trọng tải tương đương trở xuống.

Việc đưa vào khai thác công trình mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không tăng cường khai thác chuyến bay trong thời gian cao điểm, đáp ứng với nhu cầu đi lại ngày càng cao của hành khách.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Đồng Hới