Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW,  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK, ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 1931-KH/ĐU ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 2 ngày 25-26/6/2020, tại Tổng công Cảng hàng không Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020– 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Đinh Việt Thắng - Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục hàng không Việt Nam.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng Việt Nam có đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Gám đốc Tổng công ty; đồng chí Lê Thị Diệu Thúy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tổng công ty cùng với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho trí tuệ của 3.402 đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã về dự Đại hội.

Đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau hai buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất tán thành những nội dung cơ bản về Báo cáo đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện công tác lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo Tổng công ty đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, giữ vững vai trò chủ đạo trong việc đầu tư phát triển, hiện đại hóa, quản lý khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đồng chí Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Công tác bảo đảm an ninh an toàn luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty. Những năm qua, Tổng công ty luôn bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay trong mọi tình huống. Từ năm 2015 đến 2019, Tổng công ty đã bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho 457,2 triệu lượt hành khách, tăng  bình quân tăng 17%/năm; hơn 3 triệu chuyến bay cất hạ cánh, bình quân tăng 14%/năm; vận chuyển 6,522 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện, bình quân tăng 12%/năm. Riêng năm 2019, tổng sản lượng hành khách khách thông qua cảng đạt trên 116 triệu lượt khách, tăng 12% so 2018; phục vụ 1.540,5 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện, tăng 02% so 2018; phục vụ 749,5 nghìn lần/chuyến bay, tăng 15% so 2018.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Về tài chính giai đoạn 2015 – 2019, Tổng công ty đạt được những kết quả hết sức khả quan: Tổng doanh thu 78.723 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 14,7%/năm; Lợi nhuận trước thuế 28.938 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 48,14%/năm; Nộp ngân sách nhà nước 21.910 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 25,98%/năm; Vốn chủ sở hữu công ty mẹ tại ngày 31/12/2019 đạt 36.095 tỷ đồng, tăng 83,66% so với đầu kỳ. Tổng tài sản (ngày 31/12/2019) đạt 57.486 tỷ đồng, tăng 37,4% so với đầu kỳ.

Tính đến 31/12/2019, Tổng công ty tích lũy được 31.184 tỷ đồng, đảm bảo cân đối đủ nguồn lực để thực hiện việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp các cảng hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030.

Trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Tổng công ty đã tập trung nguồn lực, sử dụng nguồn vốn tích lũy của Tổng công ty để đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng các cảng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng công suất thiết kế của các Cảng hàng không, bảo đảm an ninh an toàn, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách.

Các dự án đầu tư của Tổng công ty đã và đang xây dựng đều thực hiện đúng quy hoạch, hòan thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng theo thiết kế, khi đưa vào khai thác đều phát huy ngay hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, Tổng công ty đã tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, đã trình và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2019. Tổng công ty đang chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng triển khai thực hiện dự án ngay khi được Chính phủ giao.

Chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không được nâng lên rõ rệt, đặc biệt tại các cảng hàng không lớn như Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Đà Nẵng.

Đảng bộ Tổng công ty thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Đảng bộ Tổng công ty có sức chiến đấu, sự đoàn kết, nhất trí cao, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đảng bộ tại các công ty con, công ty liên kết có cổ phần của Tổng công ty lớn nhất vẫn duy trì hoạt động tốt, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của đơn vị.

Đảng bộ chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ và có nề nếp hoạt động tốt, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua của đơn vị.

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, tiếp tục phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giữ vững vai trò chủ đạo, nòng cốt của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không Việt Nam; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Ngành hàng không Việt Nam, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước; bảo toàn và phát triển vốn; giữ vững thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Phát huy vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng; giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ.

Về chỉ tiêu kế hoạch: Năm 2020, sản lượng hành khách (không bao gồm sản lượng quốc tế của Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HKQT Cam Ranh) đạt 65,2 triệu khách; tổng hàng hóa bưu kiện đạt 1.344 nghìn tấn; tổng lượt cất hạ cánh đạt 502 nghìn lượt; tổng doanh thu 11.317 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế: 2.007 tỷ đồng

Giai đoạn 2021 – 2025, sản lượng phục vụ hành khách tăng bình quân 11 – 13%/năm; sản lượng phục vụ hàng hóa tăng bình quân 12-15%/năm; sản lượng hạ cất cánh tăng bình quân 10 – 12%/năm; doanh thu tăng bình quân 13-15%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 18 – 20%/năm.

Về đầu tư phát triển, quản lý khai thác, đến 2025 đảm bảo đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng, quản lý khai thác hiệu quả 23 cảng hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc, Vinh, Thọ Xuân, Đồng Hới, Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hoà, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau, Điện Biên, Nà Sản, Long Thành) với công suất thiết kế đạt 173 triệu hành khách/năm.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không; nâng cao năng lực quản lý, khai thác cảng hàng không và chất lượng dịch vụ; triển khai nghiêm các quy định pháp luật, quy chế  phối hợp để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; chủ động phân tích, dự báo thị trường; xây dựng, bổ sung chiến lược sản xuất kinh doanh của ACV phù hợp và linh hoạt để chủ động ứng phó kịp thời với sự biến động khó lường của môi trường kinh doanh. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào khai thác tại các cảng hàng không để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp tục xây dựng văn hóa ACV, phát huy tiềm năng, khuyến khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ACV. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của ACV trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệm lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 95 đại biểu chính thức và 10 đại biểu dự khuyết.

Tại hiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lại Xuân Thanh được Ban chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Thế Phiệt và đồng chí Lê Thị Diệu Thúy được Ban chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ đã đề ra.

Văn phòng Tổng công ty