Ngày 18/9/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). 

Toàn bộ 31.097.900 cổ phần chào bán đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân là 19.330đ/cổ phần, cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm (10.000đ/cổ phần). Tổng giá trị cổ phần bán được là 601.132.180.000 đồng.

Kiểm phiếu trong phiên IPO của SASCO tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của SASCO đã thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư với 216 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 201 nhà đầu tư cá nhân và 15 nhà đầu tư tổ chức.

Tổng khối lượng các nhà đầu tư đăng ký mua là 145.081.900 cổ phần, gấp gần 5 lần lượng cổ phần chào bán, trong đó nhà đầu tư có khối lượng đặt mua cao nhất là 31.000.000 cổ phần, thấp nhất là 100 cổ phần.

Kết quả, toàn bộ 31.097.900 cổ phần đã được 12 nhà đầu tư trong nước mua hết, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 11 nhà đầu tư cá nhân. Giá đấu thành công cao nhất là 35.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất nhất là 19.200 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 19.300đồng/cổ phần.

SASCO có vốn điều lệ 1.315 tỷ đồng, chia thành 131.500.000 cổ phần, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên chiếm 1,75% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 23,60% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiếm 23,65% vốn điều lệ.

Văn phòng Tổng công ty