Tổng công ty Cảng hàng không việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông: Ngày 17/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 120/2016/GCNCP-VSD.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: