Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo đến quý cổ đông:

  • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Bùi Á Đông, Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/01/2023  

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về