Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán SGN).

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: