Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức lựa chọn rộng rãi thuê đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tại các khu vực nhà ga. Đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh, nếu quan tâm và có nhu cầu cung cấp dịch vụ đến Cảng để tiếp nhận hồ sơ mời tham gia chào giá.

- Thời gian các đơn vị tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chào giá: Từ ngày 23/9/2022 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Ngày 28/9/2022 (trước 09h00).

- Thời gian dự kiến đánh giá hồ sơ đề xuất: Từ 09 giờ 00 ngày 28/9/2022.-31/3/2022

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu chào giá và Hồ sơ đề xuất của các đơn vị tham gia: Văn Phòng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.273.189.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ trên.