Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp Văn phòng phẩm cho khối cơ quan văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về báo giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ: theo danh mục đính kèm
 • Thời gian, địa điểm giao hàng/thực hiện dịch vụ: hàng hóa được giao trong vòng 60 phút khi Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có yêu cầu, hàng hóa được giao tại Tòa nhà ACV số 58 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.
 • Giá: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT, chi phí giao hàng. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán: hàng hóa giao sẽ được ký nhận và lập bảng kê chi tiết vào ngày cuối của tháng,  đơn vị cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT dựa trên bảng kê chi tiết hàng hóa đã giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP từ ngày 01 đến 05 tháng kế tiếp và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hóa đơn GTGT kèm bảng kê chi tiết.
 • Hiệu lực báo giá: 12 tháng kể từ ngày
 • Báo giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).
 1. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá
 • Thời hạn gửi báo giá: 07 giờ 30 ngày  05/4/2019 đến 16h30 ngày 09/4/2019.
 • Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ .
 • Địa điểm nhận báo giá:
  • Địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
   Tầng 4 Tòa nhà ACV, số 58 Trường sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 1. Thông tin liên hệ
 • Văn phòng  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • Tel: 02838485383 (Ext: 2266)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY