Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua phụ tùng sửa chữa hệ thống phanh xe kéo đẩy tàu bay.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.