Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua sắm hóa chất phục vụ cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2021

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.