Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng kỹ thuật trang thiết bị phục vụ bay đợt 1 năm 2021 tại  Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.