Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Sửa chữa cụm điều hòa Mitsubishi ODU 02, ODU 07 tại Nhà điều hành.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.