Cảng hàng không Chu Lai - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế gói Sửa chữa hệ thống điều hoà không khí Toshiba VRF.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng.