Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2022 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá (HSCG) theo các yêu cầu sau đây: