Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi: Về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng tổng thể năm 2021 tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

Đề nghị các Đơn vị, Nhà cung cấp quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

Trân trọng thông báo.