Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.