Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp hàng hóa “Bộ nguồn thủy lực của máy panh kiềm xe cứu hỏa”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, nghiên cứu hồ sơ mời chào giá bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.