Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp vật tư chuyển mùa kỹ thuật thiết bị phục vụ bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thông tin chi tiết, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.