Thông báo mời chào giá về việc cung cấp “Vật tư lắp đặt bổ sung 05 tủ điện cấp nguồn dự phòng khẩn cấp cho các phụ tải ưu tiên tại trạm T5, trạm T6, cabin T5, cabin T6, cabin A - ga Quốc nội” – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp “Vật tư lắp đặt bổ sung 05 tủ điện cấp nguồn dự phòng khẩn cấp cho các phụ tải ưu tiên tại trạm T5, trạm T6, cabin T5, cabin T6, cabin A - ga Quốc nội”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.