Ngày 28/11/2018, tại TP.Hồ Chí Minh,  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) được vinh danh là Doanh nghiệp kinh doanh xuất sắc Châu Á 2018 (Asia Pacific Entrepreneurship Award - APEA).

Giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên tại 14 quốc gia, nhằm vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc trong năm.


Đồng chí Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu và nhận giải thưởng tại buổi lễ

APEA có các tiêu chí đầu vào nghiêm ngặt và thông số đánh giá cạnh tranh cao. Năm nay, chủ đề của Enterprise Asia đặt ra là “Thúc đẩy Phát triển kinh tế hòa nhập thông qua doanh nghiệp bền vững”, một chủ đề cộng hưởng với nguyên tắc sáng lập, cũng như mục tiêu của nhiều các quốc gia đối tác mà Enterprise Asia đang tham gia.

Một trong những trọng tâm tiếp tục của Enterprise Asia là xác định và công nhận các doanh nghiệp bền vững, sự xuất sắc của tổ chức này không chỉ được ghi nhận, mà còn là điểm chuẩn cho các tổ chức khác.

Giải thưởng này góp phần ghi nhận những nỗ lực mà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã đạt được trong suốt một năm vừa qua.


Các doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao giải

ACV sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, hiện đại hóa hạ tầng Cảng hàng không Việt Nam, đảm bảo an ninh an toàn, mở rộng hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường hàng không và góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, năng động hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế