Sáng ngày 10/5/2018, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2018 cho học viên thuộc đối tượng 4 là CBCNV Khối cơ quan Tổng công ty.

Tham dự khai mạc lớp học có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đại tá Nguyễn Nhứt – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty, Thượng tá Đỗ Hữu Dự - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình và 150 học viên là cán bộ cấp Phòng và chuyên viên thuộc Văn phòng và các Ban chức năng của Tổng công ty. Đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã khai mạc và phát biểu chỉ đạo khóa học.

Đại tá Nguyễn Nhứt, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt kiến thức quốc phòng an ninh tại khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng tổ chức trong thời gian 2 ngày, từ ngày 10 - 11/5/2018, các học viên được các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề gồm: 1- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; 2- Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; 3- Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 4- Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra để được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong công tác, thực hiện nhiệm vụ gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Văn phòng Tổng công ty