Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung rà soát các đối tượng đang làm việc tại Cảng HKQT Đà Nẵng để tiêm vắc  xin phòng Covid – 19.
Sau rà soát, tổng số CBNV các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Đà Nẵng được tiêm vắc xin đợt 1 là 464 người, trong đó có 81 cán bộ nhân viên Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng thuộc Cảng HKQT Đà Nẵng. 

Lịch tiêm vắc xin sẽ tiến hành từ ngày 05/5 đến ngày 10/5/2021 tại cơ sở tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng. 
Tất cả cán bộ nhân viên đi lấy mẫu xét nghiệm chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y Tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.

Tin, ảnh: Văn phòng Cảng HKQT Đà Nẵng