Nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu nhanh quy định hải quan của các nước đến, ngày 11/08/2017, Cảng HKQT Nội Bài đã lắp đặt bảng tra cứu tại khu vực bán hàng miễn thuế xuất cảnh - Nhà ga hành khách T2.

Hành khách hoặc nhân viên bán hàng miễn thuế có thể kết nối vào trang web www.iatatravelcentre.com và thực hiện theo các bước sau để tìm hiểu về những chính sách, quy định về hàng hóa mà hải quan của quốc gia mình sẽ nhập cảnh hoặc quá cảnh.

Bước 1: Vào trang web www.iatatravelcentre.com 

Bước 2: Trong mục Customs, Currency & Airport information, chọn đất nước cần tra cứu.

Ngoài ra, để tìm hiểu về chính sách Hải quan khi mua hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài, hành khách có thể truy cập vào đường link sau http://noibaiairport.vn/HOME/Group_Extend.aspx?ID=3113

Như vậy, với công cụ tra cứu nhanh sẵn có tại khu vực bán hàng miễn thuế, hành khách có thể yên tâm khi mua sắm các mặt hàng cần thiết và đảm bảo đúng quy định về hàng hóa mà hải quan của quốc gia mình sẽ nhập cảnh hoặc quá cảnh.

Cảng HKQT Nội Bài