Sáng ngày 28/6/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nguyễn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Cảng hàng không, lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và đại diện ủy quyền theo quy định.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đến dự và phát biểu chỉ đạo; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải Trần Văn Lâm và Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải Lê Thị Thu Hương; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng năm 2017;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 5. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017;
 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.

Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (từ ngày 01/4/2016). Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, người lao động, năm 2016, Tổng công ty đã hoàn thành suất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng  tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các Cảng hàng không trong mọi tình huống, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giao thông vận tải Trần Văn Lâm thay mặt Bộ Giao thông vận tải tặng hoa chúc mừng đồng chí Lại Xuân Thanh (bên trái) được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020  

Năm 2016, sản lượng vận chuyển hành khách phục vụ của Tổng công ty đạt 81 triệu lượt hành khách, tăng 28% so với năm 2015 (trong đó khách quốc tế đạt 24 triệu hành khách, tăng 25% so với năm 2015; khách nội địa đạt 57 triệu hành khách, tăng 30% so với năm 2015); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.121 ngàn tấn, tăng 15% so với năm 2015( trong đó quốc tế: 708 ngàn tấn, tăng 15% so với năm 2015; quốc nội: 413 ngàn tấn, tăng 15% so với năm 2015); số chuyến bay cất hạ cánh đạt 557 ngàn lượt/chuyến, tăng 24% so với năm 2015 (trong đó quốc tế: 168 ngàn lượt/chuyến, tăng 19% so với 2015; quốc nội: 389 ngàn lượt chuyến, tăng 26% so với năm 2015); . 

Các chỉ tiêu về hoạt động tài chính của Tổng công ty đều tăng trưởng cao và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 đã thông qua. Trong đó các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến 31/12/2016 đều vượt cao so với kế hoạch. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 10.141 tỷ đồng (bao gồm doanh thu hạ cất cánh), vượt 13,54% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 3.111 tỷ đồng, vượt 159,25% kế hoạch.

Công tác quản trị, điều hành sau cổ phần hóa được nâng cao. Công tác quản lý đầu tư tiếp tục được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Các dự án đầu tư của  Tổng công ty đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế, được đưa vào khai thác kịp thời và phát huy ngay hiệu quả kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Đồng chí Lại Xuân Thanh tặng hoa cám ơn đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng 

Về công tác đầu tư phát triển hạ tầng, năm 2016, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không, đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nhằm tăng công suất khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn hoạt động bay với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng.

Một số dự án tiêu biểu, trọng điểm trong năm 2016 như: Hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn I - Dự án mở rộng Nhà ga quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Khánh thành và đưa vào khai thác Nhà ga hành khách – Cảng HKQT Cát Bi công suất khai thác 2-4 triệu hành khách/năm; Khánh thành và đưa vào khai thác Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Thọ Xuân công suất 2 triệu hành khách/năm;Hoàn thành xây dựng khép kín hệ thống hàng rào an ninh tại các Cảng hàng không Phù Cát, Chu Lai, Rạch Giá; Đầu tư mới, thay thế các hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay, thiết bị phục vụ mặt đất, thiết bị an ninh hàng không với tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng; Xây dựng cầu hành khách số 1 và hệ thống ILS/DME đường hạ cất cánh 35L tại Cảng HKQT Đà Nẵng; thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư  xây dựng Nhà khách VIP – Cảng HKQT Đà Nẵng để hoàn thành đưa vào phục vụ Hội nghị APEC Việt Nam 2017;

Tổng công ty tập trung triển khai Dự án đầu tư xây dựng – Cảng HKQT Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Tổng công ty đã tổ chức thi tuyển quốc tế phương án kiến trúc Nhà ga hành khách – Cảng HKQT Long Thành, tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách – Cảng HKQT Long Thành, ý kiến của các hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư về phương án kiến trúc dự thi và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: Sản lượng hành khách phục vụ đạt 91 triệu hành khách, tăng 13% so với năm 2016 (trong đó khách quốc tế đạt 27 triệu lượt hành khách, tăng 14% so với năm 2016, khách quốc nội đạt 64 triệu lượt hành khách, tăng 12% so với năm 2016); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.182 ngàn tấn, tăng 5% so với năm 2016; số chuyến bay cất hạ cánh đạt 617 ngàn lượt/chuyến, tăng 11% so với năm 2016. Tổng doanh thu mục tiêu: 13.293,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế : 3.669 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 9%

Năm 2017, Tổng công ty  tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng hàng không, đảm bảo công tác an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không có sản lượng hành khách tăng trưởng cao, có tiềm năng phát triển.

Một số dự án tiêu biểu trong năm 2017 như:

 • Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế (giai đoạn 2); mở rộng sân đỗ máy bay (21ha). Tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng;
 • Tại Cảng HKQT Nội Bài: Cải tạo, sửa chữa Nhà ga T1; mở rộng sân đỗ máy bay (vị trí quy hoạch số 15). Tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng;
 • Tại Cảng HKQT Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà khách VIP và cải tạo nâng cấp sân đỗ máy bay trước Nhà ga quốc tế để chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC Việt Nam 2017. Tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng;
 • Tại Cảng HKQT Phú Quốc: Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án mở rộng Nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay để nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng;
 • Tại Cảng hàng không Phù Cát: Xây dựng, mở rộng nhà ga hành khách công suất 2 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng;
 • Tại Cảng hàng không Chu Lai: Thực hiện cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay để đảm bảo khai thác. Tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng;
 • Thực hiện các công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cao năng lực khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
 • Đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành: Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi để dự án có thể khởi công theo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là đồng chí Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu đồng chí Lại Xuân Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thành công tốt đẹp.  Năm 2017, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các Cảng hàng không trong mọi tình huống;  đẩy mạnh và nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với đổi mới, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý; khai thác tối đa tiềm năng và năng lực cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng dịch vụ hành không và phi hàng không; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách;  đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Văn phòng Tổng công ty